Category: Uncategorized

A RISE INTERACTIVE INITIATIVE

Fokus för våra uppdrag kan vara

Källkritik och informationsbubblor Medborgarinflytande i kommunala processer Dialogformat och etiska strategier i digitala rum Representation och inkludering Samarbete och samverkan Aktiv transparens; tillgänglighet och läsbarhet Dynamiska lärmiljöer Samspel och ledning i komplexa miljöer Samhällsorientering för grupper och individer i utanförskap Aktivitet och delaktighet hos unga Metoder för att hantera språkbarriärer och språkutmaningar Tillitsarbete Innovation för…
Read more


January 17, 2018 0

Våra uppdragsgivare är ofta:

Ett företag En kommun En myndighet En kulturinstitution En lär-institution Verksamheterna varierar mellan små och stora, lokala och internationella.


January 17, 2018 0

I vårt metodarbetet är vi inspirerade bland annat av:

Otto Scharmers Theory U https://www.presencing.com/theoryu   Brené Browns forskning kring sårbarhet och tillit https://brenebrown.com   the British Studio Assemble http://assemblestudio.co.uk   Kevin Kumashiros forskning kring anti-förtryckande utbildningsmetoder https://www.kevinkumashiro.com/biography/   Sara Ahmeds forskning kring normkritik https://www.saranahmed.com


January 9, 2018 1