Fokus för våra uppdrag kan vara

A RISE INTERACTIVE INITIATIVE

Fokus för våra uppdrag kan vara

January 17, 2018 Uncategorized 0

Källkritik och informationsbubblor

Medborgarinflytande i kommunala processer

Dialogformat och etiska strategier i digitala rum

Representation och inkludering

Samarbete och samverkan

Aktiv transparens; tillgänglighet och läsbarhet

Dynamiska lärmiljöer

Samspel och ledning i komplexa miljöer

Samhällsorientering för grupper och individer i utanförskap

Aktivitet och delaktighet hos unga

Metoder för att hantera språkbarriärer och språkutmaningar

Tillitsarbete

Innovation för förändringsarbete

Kreativitet och lek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *