Prototyping Citizen is a Stockholm-based strategy and a research platform for democracy development and participatory practices from RISE Interactive. By joining research fields around co-creation and organizations, digital culture, engagement and learning practices we support organizations and businesses to identify lack of democracy and co-develop tailor-made methods for inclusion and developed trust cultures.

Join us on Facebook

Tänka, Göra, Pröva – Piloter

Vi arbetar så inbäddat i uppdragsgivarens praktik som det är möjligt. Vi växlar alltid mellan att kartlägga och analysera och sedan genomföra mindre test av verktyg och metoder i skarpa miljöer med faktiska behovsägare.

Vi ger stöd i strategiarbete på flera nivåer och med relevant kontextuell analys.
Vi kompetensutvecklar i hur individer och grupper kan hantera komplexa strukturer. Vi ger stöd i kommunikation och integrering av ett projekts resultat i större skala och över tid. Vi skapar verktyg och metoder för kontinuerligt utvecklingsarbete, open source-system och rörlighet.

 

Vi hjälper till att identifiera och analysera behov och utmaningar.

Vi ser till att vi vet vem eller vilka våra uppdragsgivare är; vi ställer många frågor på många olika sätt för att förstå verksamhet, erfarenheter och praktik.
Vi ger stöd i att formulera rätt frågeställningar. Vi erbjuder kontextualisering med omvärldsanalys, relevant och aktuell forskning. Vi bygger system för kontinuerlig reflektion och kritiska perspektiv. Vi identifierar förutsättningar och utmaningar.

 learn more

 

Vi tittar på hur gruppen och organisationen fungerar.

Vi identifierar vilka som är och bör vara involverade i projektet. Vi bygger projektorganisationer som stöder deltagande och tillit. Vi bryter ner stora frågeställningar till små aktiviteter. Vi ger verktyg för att arbeta med mindset och företagskultur. Vi kopplar till värdegrund och bygger ambassadörskap.

 learn more

 

Vi skapar idéer tillsammans med behovsägare.

Vi bygger ytor för gemensam idégenerering och gestaltning. Vi bygger modeller för piloter utifrån den faktiska verksamheten. Vi handleder i integrering, uppsökande verksamhet och att praktiskt pröva andra verksamheters och sammanhangs perspektiv. Vi skapar multipla plattformar och ger stöd i många olika sätt att utbyta tankar och förslag.

 learn more

 

Vi prövar metoder och verktyg.

Vi testar verktyg och metoder på olika sätt och med behovs-ägaren i centrum, Vi är uppmärksamma på mervärden och potentiella sidoeffekter. Vi utvärderar kontinuerligt och i olika format. Vi tittar på kvalitativa effekter och använder både egna och andras modeller för att lysa igenom projektet.

 learn more

Tillsammans – Kollaborativa praktiker

Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren och involverar de som berörs av projektet på olika sätt. Vi ser det som att vi utgör en gemensam utvecklingsplattform. Ägarskapet för projektet ligger hos uppdragsgivaren och vi är särskilt noga med att leveransens alla delar är i överensstämmelse med uppdragsgivarens behov.

LEARN MORE

Olika förmågor – Mångfald ger kvalitet

Våra uppdrag är komplexa och ska klara en brant utvecklingskurva. Vi arbetar alltid med en skräddarsydd blandning av kompetenser och perspektiv. Vi vet att vi behöver integrera oväntade idéer och kritiska perspektiv i processens alla delar.

LEARN MORE

Hur vi ser är vad vi ser – Perspektiv och Mindset

Vi arbetar aktivt med såväl vårt eget som uppdragsgivarens och samverkansparters mindset. Vi bedriver kontinuerligt ett internt utvecklingsarbete för att vår kapacitet att vara flexibla, lyhörda och relevanta ska växa. Vi tar alltid in nya metoder för att titta på oss själva och vårt eget agerande. Vi har alltid en tydlig positionering i kreativa metoder och normkritik.

LEARN MORE

Ett steg i taget – Iterativa processer

Vi arbetar med mindre delar som kan utvärderas i varje projekt. På det sättet kan vi hela tiden stämma av målbilder, resurser och metoder och ändra och utveckla efter behov. Vi söker upp både nyckelaktörer och andra relevanta kunskaps och behovsägare och involverar de i den här processen.

LEARN MORE

När vi jobbar med

företag

Vårt fokus är inte att specifikt utveckla och testa produkter och tjänster i företagets linje. Som ett oberoende forskningsinstitut har vi möjlighet att ställa andra frågor och referera till andra sammanhang. För ett företag innebär det tillgång till kunskap och arbetsmodeller samt möjlighet att samverka med nya partners och i nya former.


 learn more

När vi jobbar med

offentlig sektor

Vi ger stöd till offentlig sektor att förstå hur uppdrag ska genomföras med ökad delaktighet såväl internt som från medborgare. Vi kan processleda och bygga dialogverktyg och genomföra piloter med olika samhällssektorer.


 learn more

När vi jobbar med civilsamhället

Med civilsamhället som partner bidrar vi med forskningsperspektiv, verksamhetsutveckling och digital kompetens.


 learn more

Tänka, Göra, Pröva – Piloter

Vi arbetar så inbäddat i uppdragsgivarens praktik som det är möjligt. Vi växlar alltid mellan att kartlägga och analysera och sedan genomföra mindre test av verktyg och metoder i skarpa miljöer med faktiska behovsägare.

Vi ger stöd i strategiarbete på flera nivåer och med relevant kontextuell analys.
Vi kompetensutvecklar i hur individer och grupper kan hantera komplexa strukturer. Vi ger stöd i kommunikation och integrering av ett projekts resultat i större skala och över tid. Vi skapar verktyg och metoder för kontinuerligt utvecklingsarbete, open source-system och rörlighet.

 

Vi hjälper till att identifiera och analysera behov och utmaningar.

Vi ser till att vi vet vem eller vilka våra uppdragsgivare är; vi ställer många frågor på många olika sätt för att förstå verksamhet, erfarenheter och praktik.
Vi ger stöd i att formulera rätt frågeställningar. Vi erbjuder kontextualisering med omvärldsanalys, relevant och aktuell forskning. Vi bygger system för kontinuerlig reflektion och kritiska perspektiv. Vi identifierar förutsättningar och utmaningar.

 learn more

 

Vi tittar på hur gruppen och organisationen fungerar.

Vi identifierar vilka som är och bör vara involverade i projektet. Vi bygger projektorganisationer som stöder deltagande och tillit. Vi bryter ner stora frågeställningar till små aktiviteter. Vi ger verktyg för att arbeta med mindset och företagskultur. Vi kopplar till värdegrund och bygger ambassadörskap.

 learn more

 

Vi skapar idéer tillsammans med behovsägare.

Vi bygger ytor för gemensam idégenerering och gestaltning. Vi bygger modeller för piloter utifrån den faktiska verksamheten. Vi handleder i integrering, uppsökande verksamhet och att praktiskt pröva andra verksamheters och sammanhangs perspektiv. Vi skapar multipla plattformar och ger stöd i många olika sätt att utbyta tankar och förslag.

 learn more

 

Vi prövar metoder och verktyg.

Vi testar verktyg och metoder på olika sätt och med behovs-ägaren i centrum, Vi är uppmärksamma på mervärden och potentiella sidoeffekter. Vi utvärderar kontinuerligt och i olika format. Vi tittar på kvalitativa effekter och använder både egna och andras modeller för att lysa igenom projektet.

 learn more

Tillsammans – Kollaborativa praktiker

Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren och involverar de som berörs av projektet på olika sätt. Vi ser det som att vi utgör en gemensam utvecklingsplattform. Ägarskapet för projektet ligger hos uppdragsgivaren och vi är särskilt noga med att leveransens alla delar är i överensstämmelse med uppdragsgivarens behov.

LEARN MORE

Olika förmågor – Mångfald ger kvalitet

Våra uppdrag är komplexa och ska klara en brant utvecklingskurva. Vi arbetar alltid med en skräddarsydd blandning av kompetenser och perspektiv. Vi vet att vi behöver integrera oväntade idéer och kritiska perspektiv i processens alla delar.

LEARN MORE

Hur vi ser är vad vi ser – Perspektiv och Mindset

Vi arbetar aktivt med såväl vårt eget som uppdragsgivarens och samverkansparters mindset. Vi bedriver kontinuerligt ett internt utvecklingsarbete för att vår kapacitet att vara flexibla, lyhörda och relevanta ska växa. Vi tar alltid in nya metoder för att titta på oss själva och vårt eget agerande. Vi har alltid en tydlig positionering i kreativa metoder och normkritik.

LEARN MORE

Ett steg i taget – Iterativa processer

Vi arbetar med mindre delar som kan utvärderas i varje projekt. På det sättet kan vi hela tiden stämma av målbilder, resurser och metoder och ändra och utveckla efter behov. Vi söker upp både nyckelaktörer och andra relevanta kunskaps och behovsägare och involverar de i den här processen.

LEARN MORE

När vi jobbar med

företag

Vårt fokus är inte att specifikt utveckla och testa produkter och tjänster i företagets linje. Som ett oberoende forskningsinstitut har vi möjlighet att ställa andra frågor och referera till andra sammanhang. För ett företag innebär det tillgång till kunskap och arbetsmodeller samt möjlighet att samverka med nya partners och i nya former.


 learn more

När vi jobbar med

offentlig sektor

Vi ger stöd till offentlig sektor att förstå hur uppdrag ska genomföras med ökad delaktighet såväl internt som från medborgare. Vi kan processleda och bygga dialogverktyg och genomföra piloter med olika samhällssektorer.


 learn more

När vi jobbar med civilsamhället

Med civilsamhället som partner bidrar vi med forskningsperspektiv, verksamhetsutveckling och digital kompetens.


 learn more